Voorwaarden

Welkom op de Uptodo.net het gebied van service. Lees ze volledig.


Basic TOS

Alle gebruikers moeten minstens 13 jaar zijn, en gaat ermee akkoord om geen gebruik van de Uptodo.net dienst voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Alle gebruikers moeten het eens zijn om te voldoen aan de lokale wetten met betrekking tot online gedrag en auteursrechten. Uptodo.net is bedoeld voor persoonlijk gebruik en elk zakelijk gebruik is strikt verboden. Alle gebruikers moeten niet gebruiken Uptodo.net 's diensten aan wetten die omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het auteursrecht schenden. Elke overtreding zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van alle bestanden Uptodo.net heeft op record voor uw IP-adres.

Alle gebruikers gebruiken Uptodo.net op eigen risico, de gebruikers begrijpen dat bestanden op Uptodo.net zijn niet privé, kunnen ze worden weergegeven voor anderen te bekijken geüpload, en Uptodo.net gebruikers begrijpt en accepteert dat Uptodo.net kan niet verantwoordelijk voor de inhoud geplaatst op haar website en je mag toch worden blootgesteld aan dergelijke materialen en dat u 's dienst Uptodo.net op eigen risico.

Conditie

- Wij behouden ons het recht voor op elk moment aan te passen of de Uptodo.net dienst te beëindigen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving.
- Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen op elk moment.
- Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen die om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
- Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, verwijderen Inhoud en accounts met Content die bepalen we in onze eigen goeddunken zijn onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met de intellectuele eigendom welke partij of deze gebruiksvoorwaarden.
- Als een gebruiker gevonden worden met behulp van Uptodo.net om pictogrammen, smileys, Buddy icons, forum avatars, forum badges, forum handtekening afbeeldingen of andere grafische voor website design al uw afbeeldingen zullen worden verwijderd hosten.

Copyright Information

Uptodo.net beweringen geen intellectuele eigendomsrechten op de afbeeldingen geüpload door de 'gebruikers.

Uptodo.net zal alle copyright © inbreukvorderingen ontvangen en bestanden gevonden te zijn te uploaden of verspreid in strijd met dergelijke wetten te verwijderen. Om een ​​geldige claim moet u Uptodo.net te voorzien van de volgende informatie:

- Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is om op te treden namens haar;
- Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk beweerde te zijn geschonden;
- Een beschrijving van de inbreukmakende materiaal en informatie die redelijkerwijs voldoende is om mogelijk te maken Uptodo.net om het materiaal te lokaliseren;
- Uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en e-mail;
- Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en
- Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is, en, in het kader van de pijnen en straffen van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Claims kunnen via het naar ons verstuurd meld misbruik pagina.